21
Ju
Jaunumi vasarā
21.07.2016 10:45

Vai dažreiz ar nožēlu nodomājat, kāpēc skolā nemācījāties vienu vai otru svešvalodu, jo tā lieti noderētu, nožēlojat to, ka vecāki jūs nesūtīja mākslas vai mūzikas skolā? Mācīties nekad nav par vēlu, speciālisti saka, ka apgūt jaunas lietas bērna vecumā ir krietni vieglāk, jo bērni nebaidās kļūdīties un tiem nav papildus problēmas, kas tos nomāc, līdz ar to zināšanu un prasmju apgūšana noris daudz vieglāk un ātrākos tempos. Viss iepriekš sacītais neizslēdz iespēju, ka cilvēks jebkurā vecumā var apgūt jaunas zināšanas, galvenais ir jābūt vēlmei to darīt un motivācijai un jārēķinās ar to, ka vajadzēs ieguldīt noteiktu daudzuma sava brīvā laika, lai to paveiktu, jo nekas nenotiek uzreiz. Kādēļ mums vajadzētu mācīties jaunas lietas?

Papildināt savu skatījumu

Apgūstot vēsturi, filozofiju un citas zinātnes, mēs pilnīgi varam mainīt savu skatījumu uz ierastam lietam un procesiem pasaulē kopumā, tas dod mums jaunu atspēriena punktu, gan mūsu profesionālajā darbībā, gan privātajā dzīvē.

Apgūt jaunu hobiju

Nekad nav par vēlu apgūt, kādu jaunu hobiju, Vēlaties sākt slēpot, spēlēt golfu, tenisu, burāt vai dziedāt korī?  Tam nav būtiskas nozīmes, galvenais ir vēlme to darīt.  Apgūstot jaunas lietas, mēs kvalitatīvi aizpilda mūsu laiku ar pozitīvām emocijām, kas ikdienas saspringtajā ritmā ir ļoti būtiski.

Jaunas darba iespējas

Nebūs jāņem kredīti un pavērsies jaunas darba iespējas. Jaunas iemaņās un zināšanas var mums pavērt daudzas jaunas darba iespējas. Visu laiku konstanti mācoties un apgūstot jaunas zināšanas, neatkarīgi no tā kāds ir jūsu vecums vienmēr būsiet pieprasīts un aktuāls darba tirgū, kas liecina to, ka laba darbavieta un atalgojums jums garantēts. Apgūstot papildus valodas prasmes, cilvēku vadības prasmes u.t.t, varam arī daudz veiksmīgāk kāpt pa karjeras kāpnēm jau esošajā darbavietā.

Kopumā secinājums ir tāds, jāmācās visu laiku, neatkarīgi no vecuma, jo dzīve ir kā tredmila celiņš, apstājoties savā kustībā, mēs virzāmies atpakaļ, respektīvi, degradējamies. Jācenšas maksimāli izvairīties no savas komforta zonas un patstāvīgi uzņemties jaunus izaicinājumus un mācīties.

Comments


Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!